Att börja med fotboll

Om man vill börja med fotboll bör man först och främst hitta ett lag man kan spela i. När det gäller fotboll går man mestadels efter ålder så det gäller att finna ett lag där spelarna är så nära den egna åldern som möjligt. Om man är lite äldre, så man spelar i herr- respektive damlag och på lite mindre orter kan åldrarna vara mycket varierande så där kan vanligen alla över 18 år vara med. Överlag börjar dock de flesta spela fotboll vid yngre ålder, men det är i regel aldrig för sent att börja med fotboll. Som ung spelare kan man ofta lätt hitta ett lag som passar eftersom det ofta är blandat en och två årskullar i lagen. När man väl har hittat ett lag att spela i är det första man bör göra att bli medlem i föreningen. Detta blir man enklast genom att kontakta kansliet samt genom att man betalar in medlemsavgiften. Denna medlemsavgift kan variera en del mellan olika klubbar men vanligen ligger den på en eller ett par hundra kronor per år beroende på hur gammal man är samt på hur många i familjen som vill börja spela.

Det Svenska Fotbollsförbundet har fastslagit att alla spelare måste ha en licens för att få spela i en förening från och med det år spelaren fyller 15 år. När man som spelare har bestämt sig för att tillhöra en viss klubb kommer en representant för klubben att be både spelaren och målsman om att skriva på ett intyg som ger just den aktuella klubben tillåtelse att ansöka om en spelarlicens för den spelaren. Dessa underskrifter måste klubben få, annars får man inte ansöka om licens och då får spelaren inte spela. Detta intyg är också endast giltigt om målsman skrivit under det om spelaren är minderårig.

När spelare och eventuell målsman undertecknat intyget ska de uppgifter som framgår föras in i

Fotbollens gemensamma informationssystem. Intyget ska sedan förvaras hos klubben och det ska snabbt kunna visas upp i de fall fotbollsförbundet begär det. Som spelare får man aldrig någon egen, personlig licens utan även uppgiften om att man har en giltig licens ska förvaras hos den förening man spelar hos. Licensen är mycket viktig eftersom att spelaren också måste ha den för att få representera föreningen i cup- eller seriematcher. Samtidigt som föreningen har säsongens första träningsmatch, eller absolut senast tre dagar efter denna match, måste spelaren ha sin licens klar.

När en spelare fått en godkänd licens gäller den alltid i ett år, under perioden 1/4 till 31/3 oavsett när under året spelaren fått sin licens. Denna licens förlängs också alltid med ett år i taget och om den ska förlängas är det spelaren i samråd med föreningen som beslutar om det. Det behövs dock inget nytt intyg för en förlängning av licensen.