Att spela fotboll

Sporta mer i vardagen

Människans kropp är som skapad för att vara i en upprätt position och dessutom vara i rörelse. Det samhälle som vi lever i idag begränsar oss dock väldigt mycket. Majoriteten av alla människor har t.ex. ett väldigt stillasittande arbete och kommer sedan hem för att sitta lite mer i soffan. Vårt stillasittande samhälle har därför …