Fotboll i skolan

Allt som oftast är fotboll en mycket vanlig sport att utöva i skolan, Den förekommer ofta både på idrottslektioner, raster och även på sportdagar samt friluftsdagar. När sporten ska utövas på idrottslektioner krävs det inte direkt någon extra utrustning.

Fotboll kan egentligen spelas var som helst. Målet kan ersättas med stolpar, linjer eller något annat, och bollen behöver inte vara just en fotboll utan det går lika bra med någon annan typ av boll. Det gör att man som lärare lätt och snabbt kan sätta ihop en idrottsslektion.

Under raster är det många som frivilligt väljer att spela fotboll och det är ytterst få skolor som inte har en fotbollsplan på skolgården. Det är ofta mycket uppskattat och dessutom kan alla vara med. Denna sport skapar ofta bra sammanhållning mellan flera klasser, även om det är stor åldersskillnad mellan de som spelar.

Under friluftsdagar kan elever ofta vara med och välja bland flera olika sporter och aktiviteter. Att få spela fotboll på en riktig fotbollsplan, med en bra boll och dessutom få chans att lära sig lite nya tips och tricks brukar vara mycket populärt under dessa dagar.