Bollrädsla när man börjar med fotboll

Bollrädsla är mycket vanligt i samhället, men många tänker inte på att den finns, och flera som är bollrädda vågar inte tala om det eftersom att de är rädda för att bli mobbade eller liknande.

I fotboll är det ofta vanligt att man är bollrädd i början, oavsett om man är vuxen eller barn när man börjar spela och som målvakt är man extra utsatt. När en boll kommer emot en är det vanligast att man kastar sig bort från den för att inte bli träffad, men målvakten ska göra det motsatta för att skydda målet.

Man kan träna bort bollrädsla genom att helt enkelt befinna sig kring bollar. Ju mer man håller på med bollen och ju mer man spelar desto mer kommer man att vänja sig vid att ha bollarna omkring sig och snart kommer det att bli mer och mer naturligt att ställa sig i vägen för bollen. Som målvakt kan det till exempel vara bra att be en kompis skjuta riktigt lösa skott mot en till en början så att man inte får ont av bollen. Det kan göra att rädslan minskar något.