Bli medlem

Genom att betala medlemsavgift i IFK Bjurfors, postgiro 48 29 37-0 stöder Du vår förening.

Aktiva I Bjurfors får:

  • Träning och tävling
  • Ledare till förfogande
  • Försäkringsskydd

Priser för 2011

Enskild medlem: Från 16 år 100 kr, yngre 50 kr
Familjekort: 250 kr (3 personer eller fler från samma familj.

Kom ihåg att skriva namn, adress och personnummer på inbetalningskortet.
Alternativt maila dessa uppgifter till oss med kontaktformuläret till höger.

OBS! För att aktivitetsstöd skall betalas ut, så måste alla aktiva vara medlemmar!
Samma sak gäller för att spelarförsäkringar skall gälla!