Kontakt

Styrelsen:

Postum Heders Ordförande
Lennart Lindberg

Ordförande
Sten Sjöberg
tel: 0910 – 58 71 25, 070 – 611 89 86
hockeysten@hotmail.com

Kassör
Kerstin Stenberg
tel: 0910-16465
kerstin.lindstrom@gmail.com

Vice ordförande
Gunnar Karlsson
tel: 070-6372723
gunnar.karlsson@kpmg.se

Ordförande hockey
Gunnar Karlsson
tel: 070-6372723
gunnar.karlsson@kpmg.se

Ordförande Fotboll
Zackarias Pante
tel: 073-8215890
zakarias_pante@hotmail.com

Ordförande Ungdomsfotboll
Malin Linder
tel: 070-2377640
malin.linder@bjorkdal.com

 

Ledamot

Kenneth Holmgren
tel: 0910-587042
kenneth.holmgren@lindab.se

Suppleant
Sven-Olov Holmström

Ledamot
Anders Boman