Arkiv för februari, 2011

Viktigt möte den 28 februari

IFK Bjurfors står inför utmaningar och är beroende av dig och din åsikt. Vi kallar till möte måndag 28 februari kl 19.00. 

IFK Bjurfors är en företeelse som engagerar och berör många människor. Föreningen är också en viktig samlingspunkt för området både för idrottsutövare och för andra sammanhang.  Föreningen bygger på frivilliga krafter i olika konstellationer. Vid årsmötet som kommer i april står föreningen inför kanske sin största utmaning för framtiden.  Ordförande, kassör och sekreterare vill lämna över stafettpinnen till nya krafter efter många års arbete i styrelsen. Ingen anställd vaktmästare kommer att finnas framledes.

Nu behöver föreningen uppbackning av många frivilliga som tänker nytt, organiserar och engagerar sig i olika arbetsgrupper och personer som vill leda föreningen via styrelsearbete.

Reflektera över frågorna:

Vad betyder IFK Bjurfors för mig? Betyder föreningen och de olika aktiviteter som finns något för mig?

Är svaret på frågan – Nej, det spelar ingen roll om IFK Bjurfors finns eller inte?

Ett sådant svar betyder avveckling.

Är svaret på frågan – Ja jag vill att IFK Bjurfors ska finnas kvar, men vill inte engagera mig på något sätt

Ett sådant leder också till avveckling

Är svaret på frågan – Ja jag vill att IFK Bjurfors ska finnas kvar och kan jobba men vill absolut inte ta ansvar.

Ett sådant svar ger hopp men räcker inte för att driva en förening vidare.

Är svaret på frågan – Ja, jag vill att IFK Bjurfors ska finnas kvar och är beredd att jobba och ta ansvar tillsammans med andra.

Ett sådant svar ger hopp för framtiden

Inför kommande årsmöte i april har Hans-Ove Forssell, Mikael Karlsson och Ann-Catrin Södermark aviserat sin avgång. Samtliga är dock villiga att vara bollplank till framtida styrelse samt kvarstå med vissa specifika uppdrag. Resterande fyra ledamöter Malin Linder, Zackarias Pante, Susanne Edqvist och Gunnar Karlsson är beredda att kvarstå i styrelsen under förutsättning att fler människor träder in och tar ansvar. Om så inte sker är de inte heller beredda att kvarstå.

Här kommer ett exempel på praktiska punkter vi måste klara ut.

Skötsel och tillsyn av skolan. Gräsklippning och linjering av fotbollsplaner. Isning och skottning av hockeyplan. Städning. Underhåll och reparation. Färdigställande av byggprojekt. Organisation och arbetsgrupper kring våra arrangemang,  Underhåll av maskiner, traktor, gräsklippare, isningsaggregat och bil.

Andra frågor att diskutera:

Använda nya kommunikationssätt för att sprida information.Nytta och utvecklingsmöjligheter för anläggningen. Breddning av den idrottsliga verksamheten. Verksamhet utanför idrotten, vi har anslutet bredband finns utvecklingsmöjligheter där?Hur får vi nya grupper att nyttja anläggningen?

Att vara med och ta ansvar för en gemensam angelägenhet är ett måste för alla föreningars överlevnad så även för IFK Bjurfors men det ger också mycket tillbaks: gemenskap i området, en samlande punkt, en bra fritidsmiljö att bo och växa upp i. Förändringar i en organisation kan vara smärtsamma men leder faktiskt ofta till nya möjligheter. Glädjande är att föreningen för närvarande har en god ekonomi vilket möjliggör framtida satsningar.

Mötet den 28 februari är till för att diskutera framtiden och påbörja arbetet med ett förändrat IFK Bjurfors där du behövs. Där kommer gamla styrelsen att redovisa nuläge vad gäller ekonomi m. m.

Observera följande: Den gamla styrelsen har inga färdiga svar på framtidsfrågorna, svaren finns gemensamt hos alla som bryr sig om IFK Bjurfors.

Din närvaro är av yttersta vikt och vi uppmanar så många som möjligt att sluta upp till mötet. Du har beslutet i din hand om föreningen har någon framtid.

Styrelsen

Herrfotboll

Herrfotboll

9 Feb kl. 13:33

På söndag 13 februari går Nymek cup av stapeln. I år ställer IFK Bjurfors upp med två lag. Första matcherna startar kl 10.00 På fredag 11 februari spelar fotbollslaget sin årliga hockeymatch. Samling 18.00 och spelet börjar 18.30. Mikael Karlsson ska förbereda isen vid behov. Efter hockeyn grillar vi hamburgare. En burgare kostar 20 spänn